NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

Commissies

Commissies zijn de ruggegraat van de vereniging. Het organiseren van de activiteiten, bemensen van de Klepkooi, het onderhoud aan de gebouwen en na het kampeerseizoen aan het terrein wordt gedaan door leden. In 40 jaar Vrije Vogels kunt u lezen hoe de leden van de vereniging met eigen handen het terrein opbouwden.

Om al deze werkzaamheden uit te voeren wordt een beroep gedaan op alle leden! Meldt u aan bij de coördinator van de commissie waar u kunt meehelpen. Meehelpen bij de GTG-, Activiteiten- of Jeugd-commissie vraagt geen speciale vaardigheden. Ook incidentele hulp wordt zeer gewaardeerd. Helpen bij de Klepkooi-commissie (bardiensten) vereist o.a. mee kunnen zingen met André Hazes: "Het is tijd, de hoogste tijd...".

GTG-commissie
coördinator: Gerrit Hamstra
De Gebouwen, het Terrein en het Groen worden onderhouden door vrijwilligers, leden van De Vrije Vogels. Tussen oktober en april doen zij dit wekelijks, op donderdag en zaterdag. De GTG-commissie begeleidt deze vrijwilligers hierin.

De GTG is altijd op zoek naar leden die mee willen helpen, bijvoorbeeld voor het 'eigen' veld. Meer informatie vindt u op de GTG-pagina.

Activiteitencommissie
coördinator: Tom Wagemaker
De Activiteitencommissie verzorgt de activiteiten voor de volwassenen. Lees verder op de Activiteiten-pagina elders op deze website.
Jeugdcommissie
coördinator: Marco de Jong
De Jeugdcommissie organiseert spelletjes en allerlei andere activiteiten voor de jeugd. Omdat de oudere kinderen vaak helpen bij de activiteiten voor de jongeren is het contact tussen de diverse leeftijdsgroepen goed.

Meer informatie over de activiteiten voor de jeugd vindt u hier en ook op Facebook.

Klepkooicommissie
coördinator: Ton van Rooijen
De Klepkooicommissie verzorgt het reilen en zeilen van de Klepkooi. Ook hier is dat door vrijwilligers. Een belangrijke taak is het bemensen van de bar. Er is altijd plek voor nieuwe leden die hier bij willen helpen. Neem contact op met de coördinator als u hier wilt helpen.