NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

Het bestuur

Het bestuur van Naturistenvereniging De Vrije Vogels bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter Frieda Rem
Secretaris Henk Strik
Penningmeester Erik Koel
Vicevoorzitter vacature 
Algemene Zaken Henk Strik
Technische Zaken Gerrit Hamstra
Beheerder* Wilma Westerwal
Ledenadministratie* Titus Lohman
* gedelegeerde

Openbare bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand, van april tot en met september in de bibliotheek in de Klepkooi, aanvang 19.30 uur. Leden hebben de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen als toehoorder bij te wonen. Met het oog op de beschikbare ruimte dienen toehoorders zich vooraf aan te melden bij de secretaris!