NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

Informatiebord

Adres

Naturistenvereniging 'De Vrije Vogels'
Gouwtje 9A, 1679 GH MIDWOUD
tel: 0229201665
e-mail: info@devrijevogelsnfn.nl

Openingstijden receptie

Maandag is de vrije dag van de beheerder. De receptie wordt dan bemand door een vrijwilliger. Buiten de openingsuren kunt u, alleen als het nodig is, via telefoonnummer 0229201665 contact met de beheerder opnemen.

 
maandag
(vervanging)
APRIL
16-17
MEI
16-17
JUNI
16-17
JULI
16-17
AUG
16-17
SEP
16-17
dinsdag,
woensdag,
donderdag
10-11
16-17
10-11
16-17
10-12
16-18
10-12
16-18
10-12
16-18
10-11
16-17
 
 
vrijdag 
10-11
16-17
10-12
16-17
10-12
16-18
10-12
16-18
10-12
16-18
10-11
16-17
 
zaterdag,
zondag
10-12
15-17
10-12
15-18
10-12
15-18
10-12
14-18
10-12
14-18
10-12
15-17

Vooraangemelde nieuwe gasten worden ook buiten de openingstijden ontvangen.

 

Vrije jaarplaatsen

Onderstaande afbeelding geeft de laatste stand van vrije, beschikbare jaarplaatsen weer. Wil je een andere plaats? Stuur een mail naar Titus Lohman (ledenadministratie).
Beschikbare jaarplaatsen
(klik voor een grotere afbeelding)

Hulp bij stroomuitval

Als de electrische apparaten in uw caravan niet (meer) werken is dat soms omdat de beveiliging in het verdeelkastje de stroomvoorziening blokkeert. U kunt tussen 10:00 - 20:00 uur bij onderstaande plaatsen terecht om de stroom weer in te schakelen. Als niemand van deze vrijwilligers aanwezig is, dan, alleen tijdens de openingstijden van de receptie, vragen aan de beheerder.
Aardbeienveld 4
Aardbeienveld 13
Hogeland 13
Perzikhof 3
Perzikhof 4
Perenveld 16
Goudreinetten 5
Goudreinetten 7
Goudreinetten 15
Goudreinetten 22
Schapenweide 10
hulp bij stroomuitval & ehbo-hulpverleners
Hulp bij stroomuitval en EHBO-hulpverleners

EHBO hulpverleners

Gerrit en Thea Hamstra
Conference 3REA/AED
Henk Strik
Conference 12REA/AED
Peet Offermans
Conference 16REA/AED
Ans Kuiper
Vijverhof 15REA/AED
Hans en Riet Siesem
Schapenweide 3BHV/REA/AED
Lies Brilman
Schapenweide 12REA/AED
Arthur Dernison
Goudreinetten 16REA/AED
Ronald en Gerry Cijs
Goudreinetten 18REA/AED
Alexandra Rozestraten
Perenveld 16REA/AED
André Schilthuizen
Perenveld 16BHV/REA/AED
Receptie 0229201665BHV/REA/AED

Terreinreglement

(zoals vastgesteld op ALV van 19-11-2017)

Van harte welkom op het naturistenterrein van "De Vrije Vogels". Wij hopen dat u hier een aangenaam verblijf heeft en zich ook thuis voelt. Om alles op ons terrein en voor onze kampeerders goed en veilig te laten verlopen heeft u informatie nodig en hanteren wij een aantal regels. Dit vindt u hier samengevat weergegeven.

Begripsbepalingen

 1. Vereniging: Naturistenvereniging De Vrije Vogels.
 2. Bezoeker: Iedereen die zich op het terrein bevindt (leden en gasten d.w.z. niet-leden).
 3. Seizoen: De periode tussen 1 april en 1 oktober.
 4. Kamperen: Het overnachten in een kampeermiddel.
 5. Kampeermiddel: Tent, vouwwagen, toercaravan, camper.
 6. Kampeerplaats: Een op het terrein aangeduide ruimte die bedoeld is om daarop een kampeermiddel te plaatsen en die is voorzien van een elektriciteitsaansluiting.
 7. Jaarplaats: Een kampeerplaats die voor een heel kalenderjaar aan een lid van de vereniging is toegewezen.
 8. Seizoenplaats: Een kampeerplaats die voor een seizoen aan een lid van de vereniging is toegewezen.
 9. Gastenplaats: Een kampeerplaats die voor een beperkte tijdsduur, minimaal 1 etmaal aan een bezoeker kan worden toegewezen, geen seizoenplaats zijnde.
 10. Bagage: Alle artikelen, die worden meegenomen naar een kampeergedeelte, ook boodschappen.
 11. Gemotoriseerd verkeer: Auto, motor, brommobiel (45 km), scooter, brommer. Hieronder valt ook elektrisch gemotoriseerd verkeer.
 12. Groot afval: Tafel, stoel, tentstok, grof vuil e.d.
 13. Huisdier: Hond en/of kat, knaagdieren of vogels, aangelijnd of gehouden in een daartoe bestemd hok of kooi.
 14. Geluidsdragers: Radio, televisie, mobiele telefoon, smartphone, tablet, laptop, spelapparatuur en andere media apparatuur.

Artikel 1: Toegang tot het terrein

 1. Het terrein is toegankelijk voor bezoekers met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.
 2. Leden op het terrein moeten in het bezit zijn van een geldige leden pas van De Vrije Vogels en andere bezoekers moeten een geldige ledenpas van een andere vereniging of van de NFN hebben. Dit laatste geldt niet voor personen die slechts enkele dagen bij wijze van proef of kennismaking op het terrein verblijven en voor medewerkers van bedrijven die ten behoeve van de vereniging werkzaamheden verrichten.
 3. Voor de toegang tot het terrein en het gebruik van een kampeermiddel zijn bedragen verschuldigd, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Dit betreft:
  • kampeergeld, dit is het bedrag, dat wordt berekend bij overnachting door leden en door gasten op een gastenplaats
  • daggeld, dit is het bedrag, dat wordt berekend aan gasten bij dag bezoek
  • aanvullende contributie, dit is het bedrag dat aan de leden wordt berekend voor het gebruik van een jaarplaats of een seizoenplaats incl. het vastrecht voor de elektriciteitsaansluiting
  • toeristenbelasting, dit is het bedrag dat de vereniging verschuldigd is aan de gemeente Medemblik voor het kamperen door niet-ingezetenen van de gemeente, en dat doorberekend wordt aan betrokkenen
  • gebruiksvergoedingen volgens tarievenlijst voor o.a. stalling kampeermiddel, opslag vlonders, gebruik ondergrond schuurtje en verbruik elektriciteit.
 4. Kamperende bezoekers, die lid zijn van de vereniging of een zustervereniging dienen een geldige lidmaatschapspas te kunnen tonen en andere gasten dienen bekend te zijn als relatie van één of meer op het terrein verblijvende leden.
 5. De lidmaatschapspas dient bij de beheerder te worden ingeleverd, zodra er gekampeerd wordt en weer te worden opgehaald (tijdens openingstijden receptie) op de dag van vertrek.
 6. Voor enkel dag bezoek door leden met hun (pleeg-/klein-) kinderen is geen daggeld verschuldigd. Vanaf 21 jaar is het lidmaatschap 60,00 euro. En ben je student dan berekend wij een tarief van 30,00 euro.
 7. Daggeld en kampeergeld moeten bij de beheerder worden afgerekend tijdens openingstijden van de receptie voor 18.00 uur op de dag van vertrek.
 8. De aanvullende contributie dient te worden voldaan op de door of namens de vereniging aangegeven wijze voor een jaarplaats en voor een seizoenplaats vóór 1 maart van het betreffende jaar. De toeristenbelasting en het verbruik van elektriciteit kan achteraf en wel vóór 15 november van het betreffende jaar worden voldaan.

Artikel 2: Kamperen

 1. Het kamperen op het terrein is mogelijk gedurende het seizoen. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks de precieze begin- en einddatum van deze periode vast en kan in bijzondere gevallen het kamperen buiten de vastgestelde periode toestaan.
 2. Het (ver)plaatsen of verwijderen van een kampeermiddel dient altijd te gebeuren in overleg met en op aanwijzing van de beheerder.
 3. Daar waar de grenzen van de kampeerplaats niet duidelijk zijn aangegeven dient het kampeermiddel (incl. evt. bijzettentjes e.d.) met inachtneming van de redelijkheid ten opzichte van medekampeerders, paden, bosschages e.d. geplaatst te worden. Ook het bijzettentje of kunststof schuurtje moet op redelijke wijze geplaatst worden, dus nimmer in de bosjes, half op het pad en met inachtneming van de redelijkheid ten opzichte van de medekampeerders. Onderlinge afspraken zijn niet bindend voor de vereniging.
 4. Het gedurende één of meer nachten onbeheerd laten staan van een kampeermiddel op een gastenplaats is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van de beheerder.
 5. Het maken van gaten in de grond is niet toegestaan.
 6. Afvalwater moet worden afgevoerd naar de aangegeven plaats bij de toiletgebouwen.
 7. Gasinstallaties van kampeermiddelen dienen aan de voorschriften van de gemeente Medemblik te voldoen.
 8. Bij gebruik van elektra (230 Volt) dient het kampeermiddel aan de wettelijke norm NEN1010 te voldoen.
 9. Het gebruik van de door de vereniging in bruikleen verstrekte oranje aansluitkabel is verplicht.
 10. De toegestane lengte van een caravan is, maximaal 7,20 meter, volgens opgave kenteken; de lengte is de afstand van hart koppeling tot achterzijde voertuig. Indien geen kenteken bij het kampeermiddel aanwezig is ligt de beslissing, na het verrichten van een meting, bij de beheerder. Deze maximale lengte geldt ook voor campers.
 11. De maximaal toegestane diepte van een caravan met voortent is 5,60 meter. De hiervoor vermelde maximale lengte en diepte zijn alleen toegestaan indien daardoor het totale oppervlak van caravan(excl. dissel)/camper met voortent niet meer bedraagt dan 28 m2.
 12. Op een seizoen- en een jaarplaats mag schuurtje staan. Dit kan een tentschuurtje, kunststof, een metalen of een houten schuurtje zijn.
 13. De oppervlakte van een schuurtje mag maximaal 3,6 m2 bedragen en de hoogte maximaal 2,10 meter.

Artikel 3A: Jaarplaatsen

 1. Jaarplaatsen die op 1 januari 2017 in gebruik zijn bij leden door eerdere toewijzing en/of ruiling, blijven ter beschikking van deze leden totdat de Algemene Ledenvergadering anders beschikt dan wel tot zij (voordien) te kennen geven dat zij deze plaats niet langer wensen te bezetten.
 2. Beëindiging van het bezetten van een jaarplaats geschiedt schriftelijk aan de ledenadministratie.
 3. Ruilen van bestaande jaarplaatsen geschiedt nadat door beide partijen schriftelijk aan de ledenadministratie toestemming is gevraagd en deze toestemming door de ledenadministrateur is verleend.
 4. Toekenning van nog niet bezette plaatsen aan nieuwe leden of aan plaats houders die een andere plaats wensen, geschiedt door de ledenadministrateur, indien nodig in samenspraak met de beheerder, op basis van de datumvolgorde van ontvangst van de aanvraag. Bij aanvragen die op de zelfde datum worden ontvangen wordt tussen deze aanvragen geloot om de volgorde van behandeling te bepalen.
 5. Met ingang van 1 januari 2017 worden geen plaatsen uitgegeven zonder elektriciteitsaansluiting.
 6. Het kampeermiddel mag buiten het seizoen op de jaarplaats blijven staan; dit is geheel voor eigen risico. (zie ook artikel 12 onder a en b van dit terreinreglement).
 7. De elektriciteit is buiten het seizoen uitgeschakeld en de kWh-meters worden bij aanvang en einde van het seizoen opgenomen.
 8. Het is niet toegestaan buiten het seizoen gasflessen in het kampeermiddel of schuurtje aanwezig te hebben. Deze dienen te worden opgeslagen in de daarvoor bestemde gasflessenopslag of te worden meegenomen. Hiervoor dient een formulier te worden ondertekend.
 9. Het is toegestaan de vlonders van de voortent buiten het seizoen te laten liggen en schuurtjes, zijnde geen tentschuurtjes met toegestane afmeting, op de jaarplaats te laten staan. Eventuele kisten worden hierbij op de vlonders geplaatst.
 10. Voortenten, tentschuurtjes en andere kwetsbare onderdelen, zoals o.a. vloeren en tapijt onder luifels en rond voortenten, dienen buiten het seizoen te zijn verwijderd.
 11. Buiten het seizoen is kamperen (overnachten) niet toegestaan en zijn de jaarplaatsen niet toegankelijk voor gemotoriseerd vervoer.
 12. Voor onderhoud aan het terrein moeten het kampeermiddel en toebehoren zo nodig verplaatst kunnen worden in de periode buiten het seizoen. In dit kader kan per veld een coördinator worden aangewezen, die overleg pleegt met de coördinator van de GTG-commissie.

Artikel 3B: Seizoenplaatsen

 1. Seizoenplaatsen kunnen aan leden toegewezen worden aan het begin en ook gedurende het seizoen met de bedoeling dat deze tot einde seizoen in gebruik blijven.
 2. Aan het eind van het seizoen dient de plaats geheel leeg opgeleverd te worden.
 3. Toewijzing van de seizoenplaats geschiedt door de ledenadministrateur, indien nodig in samenspraak met de beheerder.

Artikel 3C: Gebruik jaar- en seizoenplaatsen

 1. Ieder dient zijn seizoen- of jaarplaats te onderhouden, met inachtneming van de regels, opgesteld door en de aanwijzingen van de GTG-commissie. Indien het onderhoud onvoldoende is of de gebruiker niet (tijdig) aan de regels en aanwijzingen voldoet krijgt de gebruiker 14 dagen de tijd om e.e.a. te (laten) herstellen. Indien dit niet binnen deze termijn geschiedt wordt het onderhoud uitgevoerd door of vanwege de GTG. De kosten hiervan worden door de vereniging in rekening gebracht bij de betreffende gebruiker op basis van een tarief van €50 per manuur.
 2. Het individueel gebruik van motormaaiers werkzaam op fossiele brandstof is niet toegestaan.
 3. Het omheinen en het ophogen van seizoen- en jaarplaatsen is niet toegestaan.
 4. Het planten of zaaien van planten en/of struiken en/of bomen is niet toegestaan.
 5. Windschermen moeten bij vertrek van de gebruiker en bij afwezigheid van de gebruiker, langer dan 24 uur, van het terrein worden verwijderd. Partytenten mogen uitsluitend opgezet worden bij speciale gelegenheden en mogen niet langer dan 24 uur blijven staan.
 6. Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan bomen, struiken en beplanting. Tevens is het niet toegestaan om zonder toestemming en aanwijzing van de GTG bomen te snoeien.
 7. Het is niet toegestaan stenen paadjes te leggen.
 8. Het aanbrengen en/of gebruiken van (extra) modems of versterkers voor Wi-Fi e.d. is niet toegestaan.

Artikel 3D: Ontruiming kampeerplaats

 1. Na afloop van de overeengekomen gebruiksperiode moet de gebruiker van de jaarplaats, seizoenplaats of gastenplaats, deze plaats leeg en volledig ontruimd opleveren.
 2. Indien de gebruiker zijn kampeermiddel c.a. niet verwijdert, is de vereniging gerechtigd, na schriftelijke sommatie met inachtneming van een termijn van zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst, de kampeerplaats te (laten) ontruimen.
 3. Vanaf het moment dat de vereniging het recht toekomt een jaar- of seizoenplaats te ontruimen en op te ruimen zijn de in redelijkheid gemaakte kosten van ontruimen en opruimen en eventuele stallingskosten voor rekening van het lid en heeft de vereniging het recht deze kosten te verrekenen met geldelijke verplichtingen van de vereniging aan dit lid, onverminderd het bepaalde in lid d. van dit artikel.
 4. Vanaf het moment dat de vereniging het recht toekomt de jaar- of seizoenplaats te ontruimen en op te ruimen wordt het lid geacht afstand te hebben gedaan van al hetgeen zich op de kampeerplaats bevindt. De vereniging heeft het recht, indien de waarde dat rechtvaardigt, al hetgeen zich op de plaats bevindt op kosten van het lid openbaar te laten verkopen. Indien de kosten van een openbare verkoop de geschatte opbrengst zouden overtreffen, heeft de vereniging het recht al hetgeen zich op de plaats bevindt op kosten van het lid onderhands te verkopen. De vereniging heeft het recht de opbrengst van een openbare of onderhandse verkoop te verrekenen met alle geldelijke verplichtingen van het lid aan de vereniging. Bij gebruikmaking van dit recht dient de vereniging een eventuele meeropbrengst met een gespecificeerde afrekening aan het lid af te dragen. De vereniging heeft het recht elke zaak die in redelijkheid niet te verkopen is op kosten van het lid als afval af te laten voeren en te vernietigen.
 5. De vereniging is niet aansprakelijk voor de door haar veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming en/of opruiming, die hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 4: Gebruik van vervoermiddelen

 1. Na de parkeerplaatsen is het gemotoriseerde verkeer niet toegestaan, met uitzondering van een scootmobiel en booster en/of elektrische fiets. Zowel scootmobiel als booster worden aangemerkt als persoonsgebonden vervoermiddelen.
 2. Op het kampeergedeelte zijn autoˈs, motoren en brommobiel (45km) niet toegestaan, uitgezonderd bij de plaatsing en verwijdering van kampeermiddelen. In de overige gevallen waarbij er sprake is van het laden of lossen van goederen dient men in het bezit te zijn van een persoonsgebonden laad- en loskaart die bij de beheerder te verkrijgen is.
 3. In het geval van een (tijdelijke) lichamelijke handicap is het mogelijk om per seizoen of jaar een laad- en loskaart op kenteken te verkrijgen. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij de beheerder met opgave van reden(en).
 4. De maximum snelheid op het hele terrein is 6 km/uur.
 5. Fietsen is niet toegestaan, uitgezonderd op het verharde pad langs het Kaveltje en de Schapenweide tot aan het Goudrenettenveld. Deze regel is niet van toepassing op de beheerder. In uitzonderingssituaties is vooraf overleg met de beheerder noodzakelijk.

Artikel 5: Vuilnis

 1. Vuilnis mag niet in plastic of papieren zakken buiten het kampeermiddel staan i.v.m. ongedierte.
 2. In de ondergrondse containers mogen geen losse etenswaren of groot afval e.d. worden gedeponeerd.
 3. Groot afval mag niet op het terrein worden achtergelaten. Dit moet mee naar huis genomen worden.
 4. Papier en glas dienen in de daardoor bestemde containers gedeponeerd te worden.

Artikel 6: Toiletgebouwen

 1. Voor het tappen van warm water is bij elk toiletgebouw een tapkraan aanwezig. Het gebruik van warm water van de douches is uitsluitend toegestaan voor lichaamsreiniging.
 2. In verband met veiligheid mogen de wandcontactdozen alleen worden gebruikt voor een elektrisch(e) scheerapparaat en/of föhn. Stopcontacten mogen niet worden gebruikt voor het bijladen van elektrische apparaten.

Artikel 7: Huisdieren

 1. Huisdieren mogen niet loslopen en geen overlast veroorzaken.
 2. Honden dienen buiten het terrein te worden uitgelaten, dus niet op de singels rondom het terrein. Men dient met aangelijnde hond de kortste weg naar en van de uitgang te volgen (niet via de zonneweide).
 3. Buiten het terrein dienen honden volgens de gemeentelijke verordening aangelijnd te zijn.
 4. Huisdieren mogen niet op de Zonneweide, bij het zwembad, in de toiletgebouwen en in de Klepkooi met het daarbij behorende terras komen.
 5. Afval van huisdieren en een eventueel ongelukje veroorzaakt door een huisdier dient te worden verzameld in een zak en gedeponeerd in een container.

Artikel 8: Zwembad

 1. Douchen vóór gebruik van het zwembad is verplicht.
 2. Alleen ongekleed zwemmen is toegestaan.
 3. Duiken in het zwembad is niet toegestaan.
 4. Het terras van het zwembad mag alleen blootsvoets en ongekleed worden betreden.
 5. Toegang tot het zwembad is toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang.
 6. Kinderen, die de zwemkunst niet machtig zijn, mogen alleen onder begeleiding op het terras van het zwembad en in het zwembad.

Artikel 9: Sauna

 1. De sauna kan onbeperkt gebruikt worden, maar niet later dan 24.00 uur.
 2. Voor gebruik van de sauna is douchen verplicht.
 3. De sauna dient zonder schoeisel betreden te worden.
 4. Bij gebruik van de sauna is gebruik van een handdoek verplicht. In verband met hygiëne is het niet toegestaan om zonder handdoek op de banken plaats te nemen. Ook voeten dienen op een handdoek te rusten.
 5. Gebruik van de sauna valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
 6. Gebruik van de sauna is ongekleed.
 7. Het onderhoud en de schoonmaak vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinator GTG.
 8. Toegang van kinderen tot 12 jaar, uitsluitend onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorger(s). Kinderen van 13 jaar en ouder vallen tot hun 18de jaar onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s) of verzorger(s).

Artikel 10: Fotograferen

 1. Het fotograferen, filmen en het maken van video-opnamen door middel van een mobiele telefoon, laptop, tablet en andere media-apparatuur op het terrein, waarbij personen op de opname herkenbaar zijn, is niet toegestaan tenzij men de uitdrukkelijke toestemming heeft van deze personen (bij voorkeur gegeven in het bijzijn van anderen).
 2. Het maken van opnamen van minderjarige kinderen is verboden, tenzij men de uitdrukkelijke toestemming heeft van de ouder(s) of verzorger(s) en het kind indien dit 12 jaar of ouder is.
 3. Tijdens bijzondere evenementen en/of activiteiten op ons terrein, gekleed of ongekleed, zal door het Dagelijks Bestuur een fotograaf worden aangewezen. De aangewezen fotograaf is herkenbaar aan een door het bestuur uitgereikte badge met jaartal van afgifte. Punten 10a en 10b gelden voor de aangewezen fotograaf onverminderd.

Artikel 11: Algemeen

 1. Iedere ouder/verzorger is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar (pleeg-) kinderen. Iedere grootouder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar kleinkinderen.
 2. Tussen 22:00 uur en 08:00 uur dient op alle kampeervelden rust in acht te worden genomen.
 3. Het dragen van versieringen aan/in geslachtsorganen is niet toegestaan.
 4. Seksuele intimidatie en ongewenst gedrag zullen niet worden getolereerd. De “Gedragscode: wat doe je bij ongewenst gedrag binnen de NFN?”, en het hierbij behorende protocol, is van toepassing op iedereen die zich op het terrein bevindt en ook op de vereniging als zodanig.
 5. De bij de gebouwen aanwezige afsluitbare informatieborden zijn uitsluitend bestemd voor officiële mededelingen e.d. van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur, van de coördinatoren/voorzitters van de commissies en van de beheerder. In de Klepkooi is een mededelingenbord voor algemeen gebruik aanwezig.
 6. Het wassen van gemotoriseerd vervoer is niet toegestaan.
 7. Het geluid van alle geluiddragers mag buiten het kampeermiddel en op de algemene terreingedeelten niet hoorbaar zijn.
 8. De voorziening voor de jeugd is voor de jeugd. In overleg met het Dagelijks Bestuur kunnen de voorzieningen voor andere doeleinden gebruikt worden, mits dit niet ten koste gaat van het gebruik door de jeugd.
 9. Het Algemeen Bestuur kan nadere regels stellen voor de door leden van de vereniging op vrijwillige basis te verrichten werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de vereniging en de bezittingen van de vereniging.

Artikel 12: Wettelijke aansprakelijkheid

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op haar terrein tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de vereniging is toe te rekenen. Een ieder dient zich te houden aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften*) voor gebruik van mechanische en elektrische apparaten en gereedschap.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weerinvloeden, natuurgeweld of andere vormen van overmacht.
 3. De bezoeker is jegens de vereniging aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de medebezoeker(s) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de bezoeker, medebezoeker(s) en/of derden kan worden toegerekend.
 4. De vereniging verplicht zich om na melding door de bezoeker van overlast, die wordt veroorzaakt door andere bezoekers, passende maatregelen te nemen, waarbij mogelijk ook aangifte bij de politie wordt gedaan.

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. Daar, waarin dit reglement niet voorziet en bij iedere noodzakelijke afwijking van dit reglement beslist het Algemeen Bestuur, met inachtneming van het daartoe bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.

Dit reglement is voor het laatst gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 november 2017.

*) Definitie wettelijke veiligheidsvoorschriften
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, veiligheidsbril, helm, gelaatscherm, jas, zaagbroek, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming.