NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

1970 - 2010: 40 jaar
Naturistenvereniging 'De Vrije Vogels'

door Jan van Leeuwen

Hoofdstuk 2: 1974-1975
Van het knusse Heerhugowaard naar het paradijs in Midwoud

In maart 1972 verscheen het eerste Vrije Vogelnieuws, toen ook al met het welbekende logo. Het was ontworpen door Loes van Aalst. Van 1976 t/m 1978 kwam er een getekende vliegende vogel op de voorkant, in 1979 wat onduidelijke meeuwen, maar 5 jaar later kwam in 1982 het logo, gestileerd door Wim Zwijsen, terug op een boom en vogels in de lucht.
Vrije Vogels Nieuws 1972
1972
Loes van Aalst
Vrije Vogels Nieuws 1976
1976
Nanda van Gelder

Vrije Vogels Nieuws 1979
1979
onbekend
Vrije Vogels Nieuws 1982
1982
Wim Zwijsen

In het eerste Vrije Vogelnieuws kwam toen de naam Midwoud al voor als mogelijke plek voor een officieel naturistenterrein na een algemene oproep en advertentie in de krant voor een naturistisch kampeerterrein. De fruitteler Piet Groot in Midwoud was met zijn vrouw Marie Groot-Bruijn (een sterke steun en medestander voor een naturistenterrein, die helaas op 22-12-1978 overleed) bereid om te investeren in zijn boomgaardterrein en het daarna te verhuren met voor ons het recht van koop in de toekomst. De grotendeels (hervormde) gemeente, met gelukkig een progressieve humanistische burgemeester Smit, was positief t.a.v. de stichting van een naturistenterrein in hun dorp.

De stichting "De Bongerd", later "Phytalia" (Tuin) genoemd,werd opgericht om het juridisch een vervolg te kunnen geven. In 1973 werden de laatste problemen t.a.v. financiering en de vereiste rioolzuivering opgelost en de inmiddels 151 leden hoopten in 1974 in Midwoud een start te kunnen maken met de ontwikkeling van het dan nog lege terrein. Helaas duurden de onderhandelingen over het eigendomsrecht en de pachtprijs nog tot eind 1974. Intussen was het aantal leden al gestegen tot 264.

De stemming bleef echter positief en er waren vele sportieve en culturele activiteiten op het Heerhugowaard terrein. De kampeerweekends buiten het kampeerseizoen op een boerderij in de Wieringermeer e.a. plaatsen werden toen en ook nog jaren daarna druk bezocht door de leden en fungeerden mede als een soort overleg- en discussieorgaan. Aan het zwemmen in o.a. Schagen en Haarlem en de tot voor kort nog jaarlijkse herfstwandelingen namen veel leden deel. Na tekeningen en schetsen verschenen de eerste echte zwart-wit foto's in het Vrije Vogel Nieuws.

Jan van Leeuwen heeft in 2010 de eerste 40 jaar van onze vereniging beschreven, aangevuld met veel foto's uit oude 'Vrije Vogel Nieuws'-boekjes. Als u voorkomt in dit verhaal (met naam en/of op een afbeelding) en u hiervoor geen toestemming hebt verleend of een eerder gegeven toestemming in wilt trekken, dan volstaat een mail naar de website beheerder.
Dit verhaal is door de website beheerder in 2017 opgedeeld in 5 hoofdstukken.