NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

1970 - 2010:
40 jaar Naturistenvereniging 'De Vrije Vogels'

door Jan van Leeuwen
Hoofdstuk 1: 1970-1974

Gekooid in Heerhugowaard door Eendenkooi

VVN 1970-1
In 1968 was er een garagehouder in Den Helder, die contact zocht met de NFN voor de oprichting van een nieuwe naturistenvereniging, waarbij gebruik gemaakt kon worden van zijn terrein bij de Eendenkooi. Op 25 april 1970 werd in Alkmaar in een klein cafézaaltje 'Het Gulden Vlies' de Naturisten Vereniging "De Vrije Vogels" opgericht door o.a. ontevreden leden van de naturistenvereniging "Zon en Leven", waar naast het naturisme ook andere leefregels waren t.a.v. roken, alcohol en vlees. Aanvankelijk dacht men te kunnen beschikken over deze Eendenkooi, maar het bleek een beschermd gebied te zijn, zodat deze plek afviel.

De oorspronkelijke naam "De Vrije Vogels", passend bij de Eendenkooi en bij de beoogde leefwijze, bleef wel behouden en uiteindelijk vond een inmiddels uitgegroeid clubje van bijna 100 leden in Heerhugowaard onderdak op een terreintje achter een varkensschuur van boer Cor Bleeker, lid van de vereniging. Op dit unieke terreintje van 1 ha werd in een kippenhok als ontmoetingsruimte flink wat afgeklept, vandaar toen al de naam Klepkooi, toen al. Verder kon je gedeeltelijk voorlopig af en toe gedoogd kamperen in het weekend en met behulp van plastic in een kuil werd een zwembad gecreëerd. Later kwamen er verdere verbeteringen en uitbreidingen, maar het bleef onzeker of het terrein officieel zou mogen blijven bestaan.

VVN 1970-2 VVN 1970-3 VVN 1970-4 VVN 1970-5 VVN 1970-6 VVN 1970-7 VVN 1970-8
Uit 'Vrije Vogel Nieuws', het blad van Naturistenvereniging 'De Vrije Vogels'