NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

Gebouwen, Terrein & Groen

Maart 2017: "Alle struiken op het hele terrein zijn gesnoeid op de goede hoogte en breedte. Het is nu aan de leden die een vaste plaats hebben dit bij te houden."
de GTG-commissie
Perenveld (feb 2017)
Het Perenveld is klaar voor het nieuwe seizoen (februari 2017)
De GTG-commissie is verantwoordelijk voor de bomen en struiken, paden, zwembad en speeltoestellen en voor alle gebouwen. Voor sommige klussen huren wij een bedrijf in, bijvoorbeeld als een grote kraan nodig is of er na het bomen kappen veel wortels vermalen moeten worden. Ook het schoonmaken van de toiletten, douches en sauna valt onder de verantwoordelijkheid van de GTG-cie en is uitbesteed.

Al het andere wordt gedaan door een kleine groep vrijwilligers. Zij zijn tussen oktober en maart iedere donderdag en zaterdag op het Vrije Vogels terrein in de weer.

Vele handen maken licht werk

Alle hulp is welkom, ook als u twee linkerhanden heeft en maar eens in de zoveel weken in de gelegenheid bent. U bent ook van harte welkom als u wilt meehelpen bij het onderhouden van uw 'eigen' veldje. De coördinator van de GTG-commissie, Gerrit Hamstra (telefoon 06 4814 1595), vertelt u er graag meer over.
snoeischaren tractor
Van klein tot groot... De Kluskooi heeft het allemaal
Kom van oktober tot en met maart op donderdag of zaterdag eens langs. U werkt altijd met een andere vrijwilliger, ervaren en onervaren samen. 'De Vrije Vogels' heeft voor alle klussen voldoende goed onderhouden gereedschap. Tijdens het werken is veiligheid onze enige prioriteit. U wordt zonodig voorzien van een helm, gehoor- en gezichtsbescherming. Voor sommige werkzaamheden, zoals bomen kappen, is daar bovenop beschermende kleding en schoeisel beschikbaar.

Uit het GTG-jaarverslag 2016-2017

Veel electra palen zijn voorzien van nieuwe contacten. Twee extra wifi palen zijn geplaatst voor een betere ontvangst op ons terrein. Er is in het Bierhuis een grote opbergkast gemaakt voor de dagjesmensen. Op de parkeervakken zijn veel bomen gekapt, zodat er meer zon en licht komt en het niet zo drassig meer wordt. Op het gastenveld van de Vijverhof, het oude voetbalveld, is flink gesnoeid en gezaagd en dat geeft nu meer ruimte.
snoeien Vijverhof snoeien Vijverhof
Het gastenveld Klaverweide is aangepakt... grote stapels snoeiafval zijn het resultaat (oktober 2016)
De rommelplaats achter het Bierhuis is drastisch opgeruimd. Dit zal nu gebruikt worden voor groenafval. Meer info hierover komt op de infoborden te staan. De oude taxushagen rondom het zwembad aan de zuid- en oostkant zijn gerooid i.v.m. een ziekte en er zijn nieuwe taxussen voor in de plaats gekomen. Het kabouterpad is met gesnipperde boomtakken opnieuw verstevigd (hebben de jongelui van de Praktijkschool gedaan). Op het hele terrein zijn 125 nieuwe struiken gepland.