NATURISTENVERENIGING
'DE VRIJE VOGELS'

Het bestuur

De leden van Naturistenvereniging 'De Vrije Vogels' kiezen uit hun midden een bestuur. Dit bestuur stelt gedelegeerden aan en de coördinatoren van de diverse commissies.

Bestuursleden

Openbare bestuursvergaderingen

Leden hebben de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen als toehoorder bij te wonen. Het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand in de bibliotheek in de Klepkooi. Aanvang 19:30 uur.

Gedelegeerden

Commissies & coördinatoren

Reglementen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2017 zijn het gewijzigde Huishoudelijk Reglement en Terreinreglement vastgesteld. Het Huishoudelijk Reglement gaat over de organisatie van de vereniging en is verkrijgbaar via Hans Muller (secretaris).

Het terreinreglement bevat de regels die gelden tijdens het gebruik van het terrein van 'De Vrije Vogels'. Een verkorte versie is hier te vinden.